• Nguyễn Công Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0974336879
  • Email:
   hoataytra@gmail.com
 • Lê Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ - Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0975463400
  • Email:
   thanhtam021tt01@gmail.com
 • Lê Thị Bích Chiêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Chi bộ - Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0986722227
  • Email:
   qni09@gmail.com
Thông báo
Thời tiết