Trường THPT Tây Trà (huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) - nơi có hơn 95% dân số đồng bào Cor) tổ chức cho học sinh mặc trang phục đặc trưng của địa phương đến trường, trong các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Thầy Nguyễn Công Hòa - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Trà chia sẻ: “Văn hóa của đồng bào Cor thật đẹp và thú vị, tôi nghĩ tại sao không cho học sinh mặc trang phục của dân tộc mình, đó cũng là cách hướng học sinh giữ gìn nét truyền thống của người dân bản địa. Từ ý tưởng đó, nhà trưởng triển khai học sinh may trang phục đặc trưng của dân tộc Cor, đối với những học sinh khó khăn, nhà trường hỗ trợ may đồ cho đồng bộ”.